ОРГАНИЗАЦИЈА

Шема синдиката радника дирекција

СКУПШТИНА

- Горан Штетин
- Љубиша Томашевић
- Дејан Вуксановић
- Гордана Милинковић
- Владимир Ткалац
- Марија Шефер
- Божана Тадић
- Зоран Ненадић
- Светлана Мирковић-Јовичић
- Дејан Братић
- Весна Илић
- Илија Вукелић
- Миодраг Вулић
- Мајовски Вучетић
- Слободан Митровић
- Драгиша Јанковић

ИЗВРШНИ ОДБОР

- Горан Штетин
- Љубиша Томашевић
- Дејан Вуксановић
- Светлана Мирковић-Јовичић
- Дејан Братић
- Марија Шефер
- Зоран Ненадић
- Илија Вукелић

АКТИВ ЖЕНА

- Светлана Мирковић-Јовичић
- Марија Шефер
- Гордана Милинковић
- Весна Илић
- Божана Тадић

НАДЗОРНИ ОДБОР

- Божана Проле
- Снежана Стефановић
- Миланка Цвијановић

КОМИСИЈА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

- Зоран Ненадић
- Божана Тадић
- Слободан Бранковић

ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

- Војислав Ибрахимовић
- Драгица Ећим
- Жарко Петковић
- Ненад Владић (представник послодавца)
- Дејан Ненадић (представник послодавца)

ЧЛАНОВИ V КООРДИНАЦИЈЕ ИСПРЕД СИНДИКАТА ДИРЕКЦИЈА ЕПС

- Марија Шефер
- Илија Вукелић

КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, ЕДУКАЦИЈУ И САРАДЊУ СА ДРУГИМ CИНДИКАТИМА

- Мајовски Вучетић
- Војислав Ибрахимовић
- Владимир Ткалац

РЕСОР ЗА РАДНО-ПРАВНУ ЗАШТИТУ

- Дејан Вуксановић
- Слободан Митровић

РЕСОР ЗА СПОРТ

- Дејан Братић